Wydarzenia

Dni Aktywności Studenckiej

10 listopada 2016

DAS to największy festiwal studenckiej aktywności. Tradycja Dni Aktywności Studenckiej sięga końcówki XX wieku – z wystawy, na której prezentowało się kilkanaście podmiotów studenckich uczyniliśmy prawdziwe święto studenckiej pomysłowości, energii i zapału. Tradycją Politechniki Wrocławskiej stało się, że co semestr spotykamy się w C-13, by pokazać, że studia są czasem na realizację swoich pomysłów, spełniania się i rozwijania swoich pasji, a także, że uczelnai żyje w studenckim rytmie.

Podczas wystawy studenci prezentują swoją działalność oraz zachęcają do współdziałania w ramach organizacji studenckich, kół naukowych, mediów studenckich oraz agend kultury. Koledzy poznają osiągnięcia aktywistów, znajdują swoją ścieżkę rozwoju i spotykają organizacje, z którymi chcieliby współpracować. DAS to wyzwanie do przyjaznej konkurencji i zaktywizowania członków. To także okazja do nawiązania współpracy między organizacjami działającymi na PWr i integracji środowiska studenckiego. W wystawie biorą udział bezpłatnie studenckie podmioty zarejestrowane na Uczelni i zaproszeni goście.

Poza targami w C-13 organizujemy kilkanaście szkoleń, których misją jest rozwijanie studentów, ich zainteresowań, a także profesjonalizacja działań organizacji studenckich. Początek semestru to dobra okazja, by przygotować sie do pracy przez kolejne miesiące.

Przy okazji DASu nagłaśniamy także pomysły samych studentów. Chcemy, by głośno było o tym, co dzieje się w najbliższych tygodniach: szkolenia, wystawy, pokazy, wykłady i akcje – jednym słowem wszystko, co wpisuje się w ideę imprezy, może liczyć na nasze wsparcie.

Przygotowania do DASu pozwalają nam – organizatorom – poznać blisko podmioty studenckie, również te właśnie powstające. Tą wiedzą dzielimy się w Informatorze Działalności Studenckiej.

Dni Aktywności Studenckiej organizują Fundacja MANUS i Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej.


Więcej informacji na stronie: 
www.das.manus.pl

 

 

 

czytaj więcej

XXVI Akademickie Targi Pracy

08-09 listopada 2016

 

To już 26. Edycja Akademickich Targów Pracy, sztandarowego projektu Fundacji Manus i Biura Karier Politechniki Wrocławskiej, odbywającego się na początku każdego semestru.

Każdy z dwóch dni Akademickich Targów Pracy przyciąga tysiące studentów i absolwentów zainteresowanych rozwojem swojej kariery zawodowej. Dzięki Akademickim Targom Pracy mają oni szybki i bezpośredni dostęp do najnowszych ofert praktyk, pracy i staży oraz do informacji dotyczących wymagań stawianych w procesie rekrutacyjnym.

Dla przedsiębiorców jest to niepowtarzalna okazja do bezpośredniego kontaktu ze studentami Politechniki Wrocławskiej oraz możliwość wypromowania swojej marki na jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju.

Uczestnictwo w Akademickich Targach Pracy to korzyści dla każdej ze stron. Skrócenie dystansu pomiędzy przedstawicielem firmy a osobą zainteresowaną aplikacją na konkretne stanowisko owocuje szybszą informacją zwrotną oraz lepszym rozeznaniem rynku zarówno wśród pracodawców jak i potencjalnych pracowników.

Kolejne Akademickie Targi Pracy odbędą się już 8 i 9 listopada 2016 roku w godzinach 9:30 – 16:00 w budynku C-13, Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej, znajdującym się przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 23 – 25. Wydarzeniu towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, takie jak szkolenia czy konkursy, także te odbywające się przed wydarzeniem na naszym fanpage’u, jednak to obecność przedstawicieli około 80 wiodących na rynku firm jest tym, co najbardziej przyciąga odwiedzających.

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie:

www.atp.pwr.edu.pl

czytaj więcej

Piknik Rodzinny PWr - Studenci Dzieciakom!

28 maja 201628 maja 2016 na wybrzeżu przy Politechnice Wrocławskiej odbędzie się Odra River Cup. W związku z tym wydarzeniem, a także zbliżającym się dniem dziecka mamy przyjemność zaprosić Państwa już po raz piąty na Piknik Rodzinny Politechniki Wrocławskiej- Studenci Dzieciakom. Na ten dzień, wolontariusze z kół naukowych i organizacji studenckich przygotowali szereg atrakcji dla najmłodszych przedstawicieli społeczności Politechniki, czyli dzieci pracowników, doktorantów i wykładowców naszej uczelni.

 
czytaj więcej