Dla Mediów

Biuro Prasowe Działalności Studenckiej

W ramach Wsparcia Działalności Studenckiej Fundacja MANUS prowadzi Biuro Prasowe, mające za zadanie pomoc podmiotom studenckim Politechniki Wrocławskiej. Zakres działalności biura obejmuje przygotowywanie materiałów prasowych, promocję wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych na Uczelni, a także promowanie sukcesów studentów Politechniki. Pracownicy Fundacji we współpracy ze studentami opracowują materiały prasowe oraz zajmują się ich dystrybucją.


Zapraszamy podmioty studenckie, zarejestrowane w rejestrze Rektora, do zgłaszania swoich akcji i wydarzeń mailowo na adres bp@manus.pl. Im wcześniej, tym lepiej – należy pamiętać, że opracowanie odpowiedniej notki może zająć kilka dni.Na czym polegają działania Biura Prasowego Działalności Studenckiej?


KOREKTA I REDAKCJA
Opracowujemy i poprawiamy notki prasowe na podstawie materiałów nadesłanych przez studentów i organizacje studenckie.

DYSTRYBUCJA
Rozsyłamy materiały do redakcji, z którymi współpracujemy. Nasza wiadomość adresowana jest do osób bezpośrednio zajmujących się życiem i aktywnością na uczelniach wyższych.

INFORMACJA WEWNĄTRZ POLITECHNIKI
Kompleksowo przekazujemy informację do mediów PWr, gdzie zazwyczaj publikowana jest ona tak szybko, jak to możliwe.

MEDIA WROCŁAWSKIE
Wysyłamy wiadomości do zaprzyjaźnionych wrocławskich redakcji - jeśli redakcja taka zainteresuje się planowanym projektem, w mediach pojawiają się materiały o działalności studentów.
 

CELE I ZASADY
Celem działalności BP prowadzonego przez Fundację MANUS jest pomoc w nagłaśnianiu i promowaniu wydarzeń, inicjatyw, przedsięwzięć Samorządu Studenckiego oraz podmiotów studenckich Politechniki Wrocławskiej, zarejestrowanych w rejestrze Rektora. Są to bowiem nasi beneficjenci, dla których Fundacja działa w wielu obszarach. Zakres działalności biura obejmuje czasami również inne podmioty, np. partnerów Fundacji. 
Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia przyjęcia i publikacji wiadomości bez podania przyczyny.
 

Notki prasowe umieszczane są na stronie www.manus.pl/dlamediow.

 

PARTNERZY: