Zbieraj 1% podatku na cele organizacji studenckiej!

Zapraszamy koła naukowe i organizacje studenckie realizujące zadania z obszaru pożytku publicznego do organizacji kampanii, której celem będzie przekazanie 1% podatku na szczególny cel. Akcję organizują Fundacja Manus wraz z Fundacją Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. 

Do takich działań należą m.in.:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 
-nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
- promocji i organizacji wolontariatu.

Pozostałe działania wymienione są w ustawie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub na Wikipedii: link

Kontakt w tej sprawie: wds@manus.pl, nr tel.: 661 927 408.