Protokoły z konsultacji

 
Fundacja MANUS ubiega się o akredytację Ministerstwa Rozwoju dla ośrodka świadczącego usługi proinnowacyjne w zakresie doradztwa oraz wsparcia innowacji, stąd potrzebuje wykazać dotychczasowe doświadczenie w tych dwóch obszarach i zwraca się z prośbą o pomoc w udokumentowaniu przeprowadzonych z Wami konsultacji.
Osoby które w przeciągu ostatnich 3 lat miały okazje skorzystać z doradztwa Kamila Nawirskiego, Wojciecha Wodo Maksa Żurmana lub kogoś innego z Fundacji proszone są o kontakt pod adresem wds@manus.pl lub tel. 661 927 408.
 
 
Protokoł z konsultacji