Poradnia dla osób z niepełnosprawnością

 
W akademiku T-15 na wrocławskim Wittigowie funkcjonuje poradnia zawodowa
dla osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ…, majÄ…ca na celu udzielenie pomocy w wejÅ›ciu na rynek pracy. 

PoradniÄ™ prowadzi Jagna Mindur, która z wyksztaÅ‚cenia jest doradcÄ… zawodowym.
PracowaÅ‚a ona jako poÅ›rednik pracy, a obecnie jest trenerem pracy dla osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ….

 

Poradnia oferuje: 

 

Poradnia Å›wiadczy pomoc na różnych etapach aktywizacji zawodowej. 

 

 

Uwaga! 

30 maja br. konsultacje zostajÄ… odwoÅ‚ane. OdbÄ™dÄ… siÄ™ natomiast 31 maja o 9:00.