Działalność Fundacji

Fundacja działa w wielu dziedzinach związanych ze studiowaniem na Politechnice Wrocławskiej. Staramy się realizować wszystkie cele statutowe powierzone nam przez założycieli w 1995 roku wraz z wprowadzanymi później zmianami.


Aby przedstawić obszar naszej działalności i powiązać go z konkretnymi działaniami, przedstawiamy spis celów statutowych Fundacji z podpisanymi projektami i agendami odpowiadającymi tym celom:


1. Poprawa zaplecza socjalno-bytowego dla studentów:

 

2. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów


3. Inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej

 

4. Organizowanie studenckiego i pracowniczego ruchu naukowego, kulturalnego i rozwój naukowych kontaktów studentów i pracowników naukowych z innymi środowiskami akademickimi w kraju i za granicą


5. Wspieranie działalności turystycznej


6. Poprawa stanu zdrowia studentów poprzez rozszerzanie i rozwijanie akademickiej bazy sportowej i medycznej


7. Likwidowanie barier w dostępie do edukacji chorych i niepełnosprawnych studentów, absolwentów i pracowników


8. Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów i absolwentów


Spis zawiera działania z 2013 roku i pierwszej połowy 2014 roku.