Praktyki

 

Fundacja MANUS działa od 1995 roku przy Politechnice Wrocławskiej działając na rzecz rozwoju studentów. Dzięki silnej współpracy z Uczelnią dajemy możliwości pogłębiania swoich zainteresowań studentom realizując różnorodne projekty czy udzielając się w inicjatywach naszej organizacji. Wiele naszych działań jest objęte szerokim działaniem, co wymaga od nas poruszenia wielu obszarów, które pozwolą na realizację pomysłu z sukcesem. Jako duża organizacja z ponad 20 letnim stażem mamy do zaoferowania kilka miejsc, gdzie, jako praktykant, zdobędziesz nowe umiejętności i udoskonalisz te, których nauczyłeś się na studiach.
 


Aktualne oferty praktyk: 

Oferta praktyk w sekcji finansów
Oferta praktyk w sekcji IT
Oferta praktyk w sekcji promocji i marketingu
Oferta praktyk w sekcji pozyskiwania funduszy

 
 
OGÓLNE WARUNKI ODBYWANIA PRAKTYKI W FUNDACJI MANUS

Dokumenty aplikacyjne (CV ze zdjęciem) prosimy nadsyłać na adres: rekrutacja@manus.pl. W tytule maila prosimy wpisać: Praktyka 2016/ Stanowisko oraz imię i nazwisko.Prosimy o dołączenie do CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację MANUS, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.02.101.926.j.t.).
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami