WolontariaTy!

WolontariaTy!

 

WolontariaTy! to miejsce dla wszystkich, którzy szukają pozytywnego wypełniania czasu, miejsca na zdobycie doświadczenia oraz możliwości realizacji swoich planów na ścieżce ngo!

 

Miła i twórcza atmosfera podczas realizacji Twoich i Fundacyjnych pomysłów to standard idący w parze z nabywaniem ogromnego doświadczenia i umiejętności. 

 

Współpraca z nami kształci w Tobie umiejętności miękkie, które są pożądane przez przyszłych pracodawców. Dajemy możliwość rozwoju poprzez dokształcanie, szkolenie oraz trwałe włączanie w nasz zespół, jako np. pracownik.

 

Trzymając standard ngo, każdy wolontariusz ma podpisaną z nami umowę wolontariacką oraz udokumentowaną działalność w postaci referencji.

 

Działając na rzecz Politechniki Wrocławskiej realizujemy wiele projektów statutowych, które skupiają w sobie studencką atmosferę i profesjonalizm w działaniu.

 

Możesz dołączyć do naszej ekipy wspierając nas podczas stałych inicjatyw.

Jesteśmy również bardzo otwarci na nowe pomysły! Mamy ku temu odpowiednie zaplecze, doświadczenie i możliwości, które daje działalność organizacji pozarządowej.

 

Zadania, do jakich można się zgłosić podczas realizacji projektów statutowych:

Jako Fundacja dajemy podstawowe narzędzia do działań organizacyjnych:

 

Rekrutacja trwa przez cały rok, ale początek nowego semestru jest zawsze dobrym momentem na początek działalności w Fundacji MANUS.


Aby aplikować, należy:

przesłać CV ze zdjęciem, list motywacyjny oraz (co najważniejsze) opis propozycji projektu do zrealizowania (przykładowy projekt) na adres wolontariat@manus.pl.