Sprawozdania roczne z działalności

Fundacja MANUS prowadzi działalność statutową podpartą gospodarczą. Ta druga ma na celu nie tylko utrzymywanie Fundacji w zakresie kosztów stałych (czynsz, pensje, wydatki biurowe, itd.), ale jej zadaniem jest przede wszystkim finansowanie działalności statutowej. Taki cel przyświeca od lat kolejnym zarządom organizacji, które starają się jak najefektywniej realizować cele statutowe Fundacji. Ze względu na charakter działalności, nie zawsze udaje się wypracować zysk w skali roku. Priorytetem jest jednak działanie na rzecz społeczności akademickiej, głównie Politechniki Wrocławskiej.
 

Na tle innych, wyróżnia nas bardzo młody zespół składający się przede wszystkim z studentów stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarach gospodarczych opartych na wolnym rynku. Dzięki temu zdobywają oni w praktyczne doświadczenie i rozwijają kompetencje w takich dziedzin jak m. in. zarządzanie projektami, czy finanse. Aby bliżej poznać Fundację – zakres działalności oraz możliwości jakie oferujemy, zachęcamy do prześledzenia sprawozdań zadaniowych oraz z nieco mniej formalnych artykułów z serii "gdzie byliśmy" o wszelakich działaniach przedstawicieli Fundacji MANUS.
 

Sprawozdania z działalności oraz sprawozdania roczne dostępne są do wglądu w siedzibie Fundacji [kontakt]. Elektroniczna wersja sprawozdań znajduje się poniżej.