Książka o 20-leciu Fundacji MANUS 1995 - 2015

20-lecie FM

Historia Fundacji MANUS jest niczym podręcznik przedsiębiorczości. Pokazuje, że warto być aktywnym – zaczynać nowe inicjatywy, podejmować ryzyko i współpracować z innymi – pod warunkiem, że każde takie działanie będzie przemyślane i włoży się w nie dużo zaangażowania, pracy i konsekwencji.

Przez 20 lat fundacja miała lepsze i gorsze okresy. Uczestniczyła w sztandarowych projektach jak przyłączenie osiedla akademików do telefonii stacjonarnej czy zarządzanie studencką siecią internetową, ale i zmagała się z dużymi problemami, jak wtedy gdy komornik zajął jej konta bankowe. Zawsze jednak przyświecał jej nadrzędny cel – pomoc studentom Politechniki Wrocławskiej i wspieranie samej uczelni.

Bo choć gospodarcza działalność Manusa jest dziś na tyle rozwinięta, że przypomina on małe przedsiębiorstwo, to nigdy nie była tą najważniejszą. Na pierwszym miejscu fundacja zawsze stawiała swoją działalność statutową.

Manus to w łacinie „pomocna dłoń” . Fundacja przez lata wyciągała ją do studentów szukających stancji czy pracy, a dziś wspiera także tych, którzy łączą studia z wychowaniem dzieci oraz takich studentów, dla których nauka na uczelni to zaledwie część ich aktywności. Warto prześledzić historię Manusa, by przekonać się, jak wiele zrobił dla środowiska Politechniki Wrocławskiej przez ostatnie 20 lat.

Zachęcamy do lektury!