Sale do wynajęcia

 
SamorzÄ…d Studencki Politechniki WrocÅ‚awskiej  udostÄ™pnia nastÄ™pujÄ…ce sale

 

Sala 214 SKS

Sala 214 SKS

 

Sala 2.17 C-13

Sala 2.17 C-13         

 

Regulamin sal SamorzÄ…du Studenckiego
 

Zarezerwuj salÄ™


 

  
 

W przypadku pytaÅ„ prosimy o kontakt na adres: wds@manus.pl