WDS

 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat aktywność studencka na Politechnice Wrocławskiej znacznie wzrosła. Dodatkowo, przepisy prawa związane z wydatkowaniem środków publicznych, które to właśnie uczelnia przekazuje na rzecz działalności studenckiej, zostały rozbudowane i dla wielu studentów są po prostu niezrozumiałe.
 

W związku z tym, Fundacja MANUS wychodzi z inicjatywą, jaką jest Wsparcie Działalności Studenckiej. W jej ramach studenci reprezentujący podmioty studenckie uzyskają informacje o tym, jak zrealizować swój pomysł, korzystając ze wsparcia Politechniki Wrocławskiej. 
 

Podstawą naszej aktywności są spotkania z aktywistami studenckimi, którzy chętnie podzielą się z Wami swoim doświadczeniem i wiedzą. Zapraszamy również na specjalnie przygotowane dla Was szkolenia  o tematyce wspierającej rozwój działalności studenckiej.


 

 

Konsultacje Fundacji
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji, wraz z nowym rokiem Fundacja rozpoczyna prowadzenie konsultacji. Każdy zainteresowany poradą w zakresie działalności studenckiej może uzyskać pomoc doświadczonego działacza Fundacji, a także nawiązać współpracę w zakresie organizacji wydarzenia. Spotkania odbywają się w Studenckim Centrum Wolontariatu. Doradzamy, pomagamy, a jeśli trzeba - prowadzimy projekty, by Wasz pomysł osiągnął sukces! 
Terminy spotkań można znaleźć na stronie SCW.

 

Ludzie:
 

Anita Pelak - absolwentka wydziału W-9 oraz studentka Zarządzania na W-8, przewodnicząca Sekcji Juwenaliowej 2016 oraz wieloletnia koordynatorka projektów Fundacji MANUS; udziela wsparcia w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i przy rozliczaniu przedsięwzięć.

 

Maksymilian Żurman - student Energetyki na Politechnice Wrocławskiej. Aktywny działacz społeczny od 2010 roku, uczestniczący w projektach na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Od niedawna zajmujący się szkoleniami w organizacji i poza nią. Działacz w studenckim kole naukowym, obecnie próbujący połączyć to z nowymi wyzwaniami w zarządzie fundacji. udziela wsparcia w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i przy rozliczaniu przedsięwzięć.

 

Kontakt:

Jeśli macie pytania, przygotowujecie jakąś imprezę i chcecie ją skonsultować, bądź nawiązać współpracę, możecie również kierować maile na adres wds@manus.pl.