Akademickie Targi Pracy | Praca, Staż, Praktyka | PWr - Politechnika Wrocławska| Wrocław | #TyiTwojaPraca

atp.pwr.edu.pl

Wiosna i jesieÅ„ to pory roku, kiedy na Politechnice WrocÅ‚awskiej studenci spotykajÄ… siÄ™ z pracodawcami. Ci pierwsi szukajÄ… dla siebie ofert praktyk, staży oraz pracy, zaÅ› ci drudzy chcÄ… natomiast pozyskać jak najlepszych pracowników wÅ›ród przyszÅ‚ych inżynierów. Spotkania te, pod nazwÄ… Akademickie Targi Pracy, już od dziewiÄ™ciu lat organizuje Fundacja MANUS i Biuro Karier Politechniki WrocÅ‚awskiej i wciąż cieszÄ… siÄ™ one ogromnÄ… popularnoÅ›ciÄ….

 

Tradycyjnie już, targi pracy sÄ… organizowane na Politechnice WrocÅ‚awskiej raz w semestrze (w marcu i październiku). Politechnika WrocÅ‚awska, jako jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, co roku ksztaÅ‚ci na dwunastu wydziaÅ‚ach kilkanaÅ›cie tysiÄ™cy studentów, którzy bardzo wczeÅ›nie myÅ›lÄ… o zdobywaniu doÅ›wiadczeÅ„ i praktyk w interesujÄ…cych ich dziedzinach. MiÄ™dzy innymi, to wÅ‚aÅ›nie Akademickie Targi Pracy umożliwiajÄ… im odnalezienie siÄ™ na wspóÅ‚czesnym rynku pracy. Dodatkowo, umożliwiajÄ… pracodawcom zaprezentowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy szerokiemu gronu odbiorców oraz budujÄ… pozytywnÄ… opiniÄ™ wÅ›ród potencjalnych pracowników. Nie da siÄ™ ukryć, że jest to przedsiÄ™wziÄ™cie, na którym wszyscy zaangażowani mogÄ… tylko skorzystać. I to jak!

 

Jak wyglądają Akademickie Targi Pracy w praktyce? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym filmem.

 

WiÄ™cej informacji o najbliższych edycjach Akademickich Targów Pracy na oficjalnej stronie