Sekcja Transportu Fundacji MANUS

Koordynator sekcji:
Aleksandra Skrobek
transport@manus.pl
+48 534 927 404

 


 

 

 

 

 


Sekcja Transportu Fundacji MANUS powstała, aby pomagać przy transporcie różnego rodzaju przedmiotów przez organizacje studenckie oraz jednostki Politechniki Wrocławskiej. Obecnie do dyspozycji mamy samochód Lublin 3 o następujących parametrach:

- szerokość przestrzeni załadunkowej do 1,7m;
- długość przestrzeni załadunkowej do 2,2m;
- pojemność przestrzeni załadunkowej do 6,5m3;

- ładowność do 3000 kg;
- 2 miejsca dla pasażerów.


Do zadań Sekcji Transportu należy:

- przyjmowanie zleceń i planowanie usług transportowych;
- fakturowanie i naliczanie opłat za usługi transportowe;
- utrzymanie posiadanych pojazdów w dobrej sprawności technicznej.


Cennik usług transportowych Fundacji MANUS dla jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej (w tym podmiotów studenckich):
 

opłata za netto PLN brutto PLN VAT
godzinę pracy 28,00 34,44 23%
przejechany kilometr 1,20 1,48 23%

Ceny ustalone są dla transportu na terenie Wrocławia. Stawki za zlecenia wykraczające poza miasto należy ustalić indywidualnie.

 

Na uprzednią prośbę zamawiającego oferujemy również pomoc kierowcy w załadunku lub rozładunku przy dodatkowej opłacie:

- 122 zł netto / 150 zł brutto - przy rozładunku w 3 osoby;
- 244 zł netto / 300 zł brutto - przy rozładunku w 2 osoby;
- 366 zł netto / 450 zł brutto - przy rozładunku samodzielnym.
Zastrzegamy sobie prawo odmówienia zaangażowania kierowcy do rozładunku pojazdu.

 

Z naszych usług, w miarę braku obłożenia pojazdu, mogą również korzystać osoby oraz firmy niezwiązane z Politechniką Wrocławską.

Cennik usług transportowych Fundacji MANUS dla pozostałych podmiotów:

opłata za netto PLN   VAT
godzinę pracy 30,00   23%
przejechany kilometr 1,50   23%