Aktualności

Zajęcia sportowe dla studentów PWr

Sport to nie tylko dyscypliny wyczynowe, czy wieloletnie ciężkie treningi przygotowujÄ…ce do udziaÅ‚u w przeróżnych olimpiadach. Aktywność jest dla każdego, jest niezbÄ™dna dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Każdy z nas powinien spÄ™dzać aktywnie minimum 30 minut trzy razy w tygodniu.
 

Aby poprawić samopoczucie studentów Politechniki WrocÅ‚awskiej oraz wpÅ‚ynąć pozytywnie na Wasze zdrowie i sylwetkÄ™, Fundacja MANUS zaprasza na cotygodniowe, darmowe zajÄ™cia ruchowe, które umożliwiÄ… postawienie pierwszych kroków w kierunku zdrowego trybu życia.


W lipcu i sierpniu 2013 proponujemy nastÄ™pujÄ…ce zajÄ™cia:
 

ZajÄ™cia sÄ… bezpÅ‚atne dla studentów i pracowników Politechniki WrocÅ‚awskiej

 

mSport